Vaksine for covid-19

12.01.2021

Bærum kommune vil ta kontakt med pasienter ut fra prioriteringsrekkefølgen slik som definert av FHI. Legekontoret er i dialog med Bærum kommune for å sikre at lister og innkalling blir korrekt. Se også info fra FHI https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine