Dr. Aase Christine Dale, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor 

Dr. Ole-Fredrik Melleby, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor

Legesekretær Monica Mydland, tidligere legesekretær ved Eiksmarka legekontor

Dr. Maria Petrov

Allmennlege

Jeg er spesialist i allmennmedisin med 18 års erfaring som fastlege. Jeg har også spesialisering innen antroposofisk medisin og har gått utdanningen i transaksjonsanalyse.

Mobil: 92039116 

Dr. Eline Caspersen Grimsmo

ALLMENNLEGE

Jeg er spesialist i allmenn medisin og psykiatri.
Utdannet til psykiater i Vestreviken, Blakstad sykehus, Rikshospitalet, psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser som overlege på RASP, OUS. 

Jeg har videre utdannet meg  i kognitiv terapi i regi av Norsk kognitiv Forening, 2 årig videre utdanning.

Kompetanse i psykosomatiske lidelser, fra Rikshospitalet , psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus RASP.

De siste 5 årene har jeg jobbet som fastlege på SIO, studenthelsetjenesten i Oslo, samt fastlege kontor i Bærum. Jobbet på legevakt.