Dr. Aase Christine Dale, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor. 

Dr. Ole-Fredrik Melleby, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor

Fra 1. september 2022 vikarierer Dr. Linda Sommerfelt for Dr. Melleby

Legesekretær Monica Mydland, tidligere legesekretær ved Eiksmarka legekontor


Dr. Maria Petrov

Jeg er spesialist i allmennmedisin med 18 års erfaring som fastlege. Jeg har også spesialisering innen antroposofisk medisin og har gått utdanningen i transaksjonsanalyse.

Dr. Eline Caspersen Grimsmo

Jeg er spesialist i allmenn medisin og psykiatri.

Utdannet til psykiater i Vestreviken, Blakstad sykehus, Rikshospitalet, psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser som overlege på RASP, OUS. 

Jeg har videre utdannet meg  i kognitiv terapi i regi av Norsk kognitiv Forening, 2 årig videre utdanning.

Kompetanse i psykosomatiske lidelser, fra Rikshospitalet , psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus RASP.

De siste 5 årene har jeg jobbet som fastlege på SIO, studenthelsetjenesten i Oslo, samt fastlege kontor i Bærum. Jobbet på legevakt.