Dr. Aase Christine Dale, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor. 

Dr. Ole-Fredrik Melleby, tidligere fastlege ved Eiksmarka legekontor

Fra 1. september 2022 vikarierer Dr. Linda Sommerfelt for Dr. Melleby

Medarbeider Jon Fredrik Dale-Melleby

Legesekretær Monica Mydland, tidligere legesekretær ved Eiksmarka legekontor


Dr. Maria Petrov

Jeg er spesialist i allmennmedisin med 18 års erfaring som fastlege. Jeg har også spesialisering innen antroposofisk medisin og har gått utdanningen i transaksjonsanalyse.

Dr. Eline Caspersen Grimsmo

Jeg er spesialist i allmenn medisin og psykiatri.

Utdannet til psykiater i Vestreviken, Blakstad sykehus, Rikshospitalet, psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser som overlege på RASP, OUS. 

Jeg har videre utdannet meg  i kognitiv terapi i regi av Norsk kognitiv Forening, 2 årig videre utdanning.

Kompetanse i psykosomatiske lidelser, fra Rikshospitalet , psykosomatisk avdeling og jobbet med spiseforstyrrelser på Ullevål sykehus RASP.

De siste 5 årene har jeg jobbet som fastlege på SIO, studenthelsetjenesten i Oslo, samt fastlege kontor i Bærum. Jobbet på legevakt.