TJENESTER OG PRISER

 

TJENESTER

 • Vaksinering
 • Helsekontroll
 • Svangerskapskontroll 
 • Prevensjonsveiledning
 • Innsetting av spiral, p-stav
 • Test for kjønnsykdommer
 • Videokonsultasjon
 • Diagnostikk
 • Kognitiv terapi 
 • Behandling av psykiske lidelser
 • Kostholdsveiledning
 • Røykeavvenning
 • Trenings veiledning
 • Små kirurgi. fjerning av føflekker , vorter

 

PRISER - under oppdatering

Førerkort

600 NOK

Legeerklæring til fravær på VGS

250 NOK

TT-kort

300 NOK

Diverse erklæringer vedrørende sykdom og funksjon, kortere tidsbruk 

250 NOK

Legeerklæringer som krever omfattende tidsbruk

 Salærtakst

Utover dette kan det tilkomme betaling for eventuelle undersøkelser 

EKG, spirometri, 24 timers Blodtrykk måling, forbruksmateriell ved sårstell og andre undersøkelser